Łódzka Chorągiew Harcerek

 

Komendantka: phm. Natalia Kordasz HR

Strona www: http://www.harcerki.lodz.zhr.pl/

Kontakt: lod.chz@zhr.pl

 

Łódzka Chorągiew Harcerek została powołana 16 grudnia 1991 r. rozkazem L 8/91, Naczelniczki Harcerek hm. Ewy Brachy. Jak do tego doszło? Trzeba się cofnąć do 1989 r., kiedy w Łodzi powstaje ZHR, a w jego ramach koedukacyjny Łódzki Hufiec Harcerek i Harcerzy ZHR. Po roku zaczyna działać ŁHH „Róża”. Następnie na bazie „Róży” w 1991 r. powstaje chorągiew. Po raz pierwszy złoty sznur komendantki zakłada hm. Grażyna Karasińska-Kraszkiewicz. W 1992 r. po zjednoczeniu z ZHP-1918 do chorągwi dołączają instruktorki i jednostki tworzące późniejszy ŁHH „Gościniec”, a w 1994 r. chorągiew powiększa się o ŁHH „Czuwanie”. Łódzka Chorągiew Harcerek działa na terenie województwa łódzkiego – głównie w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim oraz Rogowie. Liczy 3 hufce wielopoziomowe.

 

 

Komendantka

Komendantka ŁCHH-ek

W harcerstwie prawie od zawsze, przez harcerską rodzinę. Z rodzinnych opowieści wyniosłam poczucie służby, dla mnie przede wszystkim rozumianej jako służba Ojczyźnie. Tu przeżywam od kilkunastu lat swoją największą przygodę! Dla mnie bycie instruktorką, to znaczy dobrowolnie żyć według idei harcerskiej i świadomie wychowywać zgodnie z nią. Najciekawsza w harcerskiej drodze jest wzajemność oddziaływań. Wspólne czerpanie od siebie nawzajem – dzielenie się tym, co dobre i piękne, a także mobilizacja do pracy nad słabościami, do zmiany siebie.

 

 

Relacje:

 

Share This