Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej został wyróżniony tytułem Organizacji Pozarządowej Roku 2019. Nagroda przyznana przez Radę Programową Forum Ekonomicznego, wręczona została w Karpaczu przez wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego.

Tytuł został przyznany Organizacji „za misję twórczego i efektywnego łączenia tradycji z wyzwaniami współczesnego świata przez minione 30 lat wolnej Polski”.

W swojej laudacji Wojciech Wróblewski z Rady Programowej, wskazał, że wciąż wyzwaniem pozostaje „wychowanie młodych ludzi na aktywnych obywateli świadomych swoich praw i obowiązków, na patriotów potrafiących godzić miłość do ojczyzny z otwartością, szacunkiem dla innych ludzi i narodów, zdolnych do przedkładania dobra wspólnego nad swoje”.