Druhny i Druhowie,
Naczelnictwo ZHR, biorąc pod uwagę kolejne zmiany w prawie, podjęło decyzję o zmianie terminu wznowienia bezpośrednich działań jednostek ZHR.
Od 6 czerwca możliwe będzie prowadzenie zbiórek drużyn.
Należy jednak pamiętać o przestrzeganiu zasad określonych przez Naczelnictwo:
1. Zbiórka (spotkanie), w której uczestniczą osoby niepełnoletnie,  może być przeprowadzona wyłącznie przy bezpośrednim uczestnictwie instruktorki lub instruktora ZHR. Nie są dopuszczalne zbiórki i spotkania z udziałem niepełnoletnich, bez udziału instruktorów.
2. Nie są dopuszczalne zbiórki (spotkania) z nocowaniem. Dotyczy to każdej formy działalności. Możliwość nocowania będzie dopuszczona po opracowaniu stosownych procedur.
3. Należy przestrzegać zasad higieniczno – sanitarnych, określonych w uchwale Naczelnictwa.
 
W ciągu bieżącego tygodnia opracowana zostanie szczegółowa instrukcja obejmująca zasady bezpieczeństwa podczas wyjazdów połączonych z nocowaniem (obozy, biwaki itp.).
Czuwaj!
Naczelnictwo ZHR