Drogie Druhny, a przede wszystkim Drogie Druhny Drużynowe!
Stopniowanie trudności jest niepowtarzalną okazją do poszukiwania nowych możliwości, źródeł inspiracji, odkrywaniem talentów własnych i bogactwa otaczającej nas rzeczywistości. Oby praca Waszych drużyn przynosiła owoce, była ciągłym dążeniem ku szczytom.
Dziękuję hm. Karolinie Kolbuszewskiej i wszystkim członkiniom Zespołu ds. stopni harcerek
za przygotowanie regulaminu, czyli wiele miesięcy twórczej, ale trudnej i mozolnej służby.
CzuwajMY!
hm. Maria Brzeska-Deli HR, Naczelniczka Harcerek

Regulamin stopni harcerek ZHR

Cresta Social Messenger