Naczelnictwo ZHR opracowało i przekazało Okręgom do stosowania nowe zasady bezpośredniej działalności jednostek organizacyjnych ZHR.

Niestety przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (konkretnie zmieniony § 28 ust. 9) wprowadziły ograniczenia, których musimy przestrzegać w naszej działalności tak, by być w zgodzie zarówno z prawem obowiązującym w Polsce, jak również z zasadami wynikającymi z Prawa Harcerskiego.

Najogólniej nowe zasady obejmują:

  1. Tymczasowy zakaz zbiórek na zewnątrz w przestrzeni publicznej.
  2. Możliwość prowadzenia zbiórek, w których uczestniczy do 20 osób, jeżeli odbywają się w mieszkaniach lub budynkach prywatnych osób organizujących zbiórkę, a także w pomieszczeniach z których korzysta na co dzień ZHR (biura Okręgów, Obwodów, Chorągwi, Hufców a także harcówki drużyn). Oczywiście konieczne jest przestrzeganie reżimu sanitarnego.
  3. Możliwość prowadzenia działań przez władze naczelne i władze terenowe ZHR (władze okręgów, zarządy obwodów, komendanci chorągwi, hufcowi, władze szczepów).

Zdajemy sobie sprawę, że tymczasowy zakaz zbiórek w zewnętrznej przestrzeni publicznej jest bardzo znacznym utrudnieniem w naszej działalności. Dlatego należy maksymalnie wykorzystać pozostałe możliwości, aby praca drużyn i zastępów była kontynuowana. W szczególności poprzez zbiórki w pomieszczeniach oraz wykorzystanie możliwości spotkań on-line.

Szczegółowe zasady prowadzenia działalności zostały wysłane drogą służbową do Zarządów Okręgów, które powinny przekazać je chorągwiom, hufcom, drużynom i wszystkim pozostałym jednostkom organizacyjnym ZHR.

Naczelnictwo ZHR wystąpi do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o dokonanie takich zmian w prawie, które umożliwią prowadzenie zbiórek poza pomieszczeniami.

Do tego czasu konieczne jest prowadzenie pracy harcerskiej z zachowaniem zakazów dotyczących wszystkich osób mieszkających w Polsce i wykorzystanie dostępnych sposobów pracy z członkami ZHR.

Czuwaj!

Naczelnictwo ZHR