Styczeń, luty oraz marzec to miesiące w których odbyły się zbiórki Kursu Harcmistrzyń “Trop”.

W kursie uczestniczyło 16 instruktorek z całej Polski, dlatego też zbiórki były głównie zlokalizowane w centralnej części naszego kraju. A całe to
przedsięwzięcie nie udałoby się gdyby nie komendantka kursu hm. Agata Nowacka oraz pozostała kadra czyli hm. Justyna Kańczugowska, hm. Justyna Kralisz i hm. Anna Stasik.

Kurs podzielony był na trzy części nie tylko z racji trzech różnych terminów zbiórek ale też w kontekście tematyki.

Pierwsza zbiórka kursowa, która odbyła się w Spale dotyczyła chorągwi. Jej funkcjonowania, współpracy komendantki chorągwi z komendą oraz radą chorągwi.
Kursantki miały też możliwość wymiany doświadczeń związanych z pracą Komisji oraz Szkół Instruktorskich.

Podczas drugiej zbiórki w Puszczykowie w województwie wielkopolskim rozmowy w głównej mierze dotyczyły pracy Głównej Kwatery Harcerek. Kursantki miały możliwość uczestniczyć w spotkaniu Głównej Kwatery dzięki czemu poznały bliżej jej członkinie oraz zadania, których się podejmują. W czasie zbiórki kursantki zaczerpnęły również inspiracji dotyczących prowadzenia prób na stopnie instruktorskie.

Trzecie spotkanie miało miejsce w Laskach koło Warszawy. Ta część kursu przeznaczona została na poznanie tajników działań w Naczelnictwie.
Kursantki uczestniczyły w spotkaniu z reprezentantami Rady Naczelnej, Sądu Harcerskiego, Komisji Rewizyjnej a także z Przewodniczącym Związku.
Czymże byłoby spotkanie harcerskiej braci bez ognia? Kadra kursu zadbała by podczas każdej zbiórki znalazł się czas na ognisko ze słowem gawędy oraz harcerskimi piosenkami przy brzmieniu gitar. Podczas tego typu spotkań kursantki miały możliwość gościć przy ogniu między innymi Naczelniczki Organizacji Harcerek, które pełniły tę funkcję w latach ubiegłych – hm. Bogusława Pasieka-Butkiewicz oraz hm. Ewa Borkowska Pastwa.
W podobnej scenerii spotkały się także z obecną Naczelniczką hm. Dominiką Romanowicz, która dała się poznać również ze strony kulinarnej, gdyż przygotowała dla kursantek uroczystą kolację rozpoczynającą jedną ze zbiórek.
Ciekawym elementem spotkań instruktorek były inspiracje. Każda kursantka przygotowywała 10 min prelekcję prezentując w ten sposób zarówno swoje działaniach harcerskie, ale też zawodowe czy też zainteresowania, pasje, przygody. Przekrój inspiracji był ogromny dzięki czemu każda zaczerpnęła czegoś dla siebie, nauczyła się nowych rzeczy czy też poznał bliżej koleżanki uczestniczące w kursie.

Kurs Harcmistrzyń “Trop” podjął się również zadania końcowego, w którym stawiano na współdziałanie i szybką mobilizację instruktorek organizacji. A jego nazwa wszystkim jest dobrze znana – “Oblicza OH-ek”. Pod tym hasłem za sprawą koordynatorów, którymi były członkinie kursu, w każdej chorągwi odbyła się sesja zdjęciowa. W sesji udział brały instruktorki, którym wykonano zdjęcie portretowe. Następnie 591 zdjęcia, które udało
się wykonać, zostały odpowiednio ułożone tworząc logo Organizacji Harcerek. Prezentacja mlogo odbyła się na XVI Zjeździe ZHR w Warszawie, w dniach 13-15 kwietnia 2018 r. Baner, na którym widniało logo został przekazany na ręce Naczelniczki hm. Dominiki Romanowicz,
aby towarzyszył instruktorkom w kolejnych ważnych wydarzeniach Organizacji. Dodatkowo z oblicz instruktorek powstał obraz ogniska, który został wręczony druhnie Dominice w podziękowaniu za jej służbę na funkcji Naczelniczki Organizacji Harcerek. Ten miły akcent związany z zadaniem końcowym zakończył kurs.

Instruktorki przepełnione nowo zdobytą wiedzą, zaczerpniętymi inspiracjami oraz zawiązanymi
znajomością dalej kroczą po harcerskim szlaku i wspinają się ciągle to wzwyż.

Czuwaj!
phm. Kamila Łangowska HR

Cresta Social Messenger