Motto:

„Dzięki systemowi zastępowemu (…)
cały Skauting tworzy się naprawdę wspólnym wysiłkiem”
(B-P, Wskazówki dla skautmistrzów)

System zastępowy – jeden z niezbędnych elementów metody skautowej-harcerskiej – pozwala nam pracować i tworzyć w małej grupie, której członkowie czują się ze sobą związani i wzajemnie za siebie odpowiedzialni. Pracują wspólnie korzystając ze swoich indywidualnych talentów i uzdolnień. Grupa mobilizuje ich również do ciągłego rozwoju, daje oparcie i jest polem wymiany pomysłów i doświadczeń.

Taką grupę chcemy tworzyć również na najwyższym szczeblu Organizacji Harcerek. Ma nią być Drużyna Naczelniczki, w której skład wejdą przede wszystkim Komendantki Chorągwi i Namiestniczki pod wodzą Naczelniczki. Chcemy, by stworzyły one grupę, która będzie wspólnie poszukiwać rozwiązań dla Organizacji, którą łączyć będą więzy przyjaźni i wspólnie przeżywana harcerska przygoda. Po to, by Organizacja Harcerek tworzona była „naprawdę wspólnym wysiłkiem”.

Drużyna Naczelniczki składa się z 3 zastępów:

  • zastęp komendantek chorągwi
  • zastęp komendantek szkół instruktorek
  • zastęp przewodniczących Komisji Instruktorskich.
  • oraz Głównej Kwatery Harcerek.

Na czele zastępów stoją: naczelniczka, kierowniczka wydziału kształcenia i kierowniczka wydziału instruktorek.