Kontakt:
staropolanki@zhr.pl

www.staropolanki.zhr.pl

tel. 509-790-759 (komendantka)

 

Komendantka:
hm. Anna Malinowska HR

HISTORIA

Staropolska Chorągiew Harcerek to struktura działań organizacyjnych i programowych Organizacji Harcerek na terenie Okręgu Staropolskiego. Została powołana 1 kwietnia 2016 roku. 

Nazwa chorągwi nawiązuje do wspólnych korzeni, tradycji i współpracy znacznej części obszaru b. Centralnego Okręgu Przemysłowego, gdzie w przeszłości bardzo żywiołowo i prężenie tworzyło się oraz rozwijało harcerstwo.

Ponad stuletnie tradycje harcerskie są dla nas wyzwaniem oraz zobowiązaniem. Pamiętając o pięknej historii, spoglądamy wspólnie w przyszłość, planując i tworząc nowoczesne programy działania oraz wychowania na miarę oczekiwań młodzieży w XXI wieku.

W skład Staropolskiej Chorągwi Harcerek wchodzą: