Kontakt:
komendantka:
komendantka.pdk@zhr.pl

sekretariat:
harcerki.pdk@gmail.com

Komendantka:
hm. Agnieszka Borkowska HR

HISTORIA

Podkarpacka Chorągiew Harcerek działa od 15 grudnia 1992 roku na terenie całego województwa. W skład chorągwi wchodzą: Południowo-Wschodni Związek Drużyn Harcerek „Jarzębina”, Stalowowolsko-Rozwadowski Związek Drużyn Harcerek „Tarnina”, Zabroniecki Związek Drużyn Harcerek „Quo Vadis”, Mielecki Hufiec Harcerek i Zuchów „Akacja”.