Kontakt:
lod.chz@zhr.pl

 

Komendantka:
hm. Joanna Michalak HR

HISTORIA

Łódzka Chorągiew Harcerek została powołana 16 grudnia 1991 r. rozkazem L 8/91, Naczelniczki Harc

erek hm. Ewy Brachy. Jak do tego doszło? Trzeba się cofnąć do 1989 r., kiedy w Łodzi powstaje ZHR, a w jego ramach koedukacyjny Łódzki Hufiec Harcerek i Harcerzy ZHR. Po roku zaczyna działać ŁHH „Róża”. Następnie na bazie „Róży” w 1991 r. powstaje chorągiew. Po raz pierwszy złoty sznur komendantki zakłada hm. Grażyna Karasińska-Kraszkiewicz. W 1992 r. po zjednoczeniu z ZHP-1918 do chorągwi dołączają instruktorki i jednostki tworzące późniejszy ŁHH „Gościniec”, a w 1994 r. chorągiew powiększa się o ŁHH „Czuwanie”. Łódzka Chorągiew Harcerek działa na terenie województwa łódzkiego – głównie w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim oraz Rogowie. Liczy 3 hufce wielopoziomowe.

HISTORIA

hm Joanna Michalak HR –  harcerską przygodę rozpoczęłam jako zuchenka w  3 Łódzkiej Gromadzie Zuchenek „Strażniczki Podwodnej Krainy”, z której trafiłam  do  3 Łódzkiej  Drużyny Harcerek „Koniczyny” im. Marii Eugenii Jasińskiej. To tam doświadczyłam najwięcej  harcerskich przygód i radości,  zwłaszcza na funkcji drużynowej, która niesamowicie mnie rozwinęła i była niezapomnianym doświadczeniem. Następnie pełniłam służbę jako hufcowa ŁHHek „Czuwanie” im. hm RP Jadwigi Falkowskiej, a potem wicekomendatka Chorągwi.  

 

Z wykształcenia jestem ekonomistką, uwielbiam podróże, obozy, las i książki.