Komendantka:
hm. Joanna Pyka HR

Górnośląska Chorągiew Harcerek zrzesza zuchy, harcerki i wędrowniczki z terenu dwóch województw – śląskiego i opolskiego. Wraz z Górnośląską Chorągwią Harcerzy oraz Chorągwią Harcerzy Ziemi Opolskiej wchodzi w skład Okręgu Górnośląskiego. W roku 2006 przyjęła nazwę „Ad fontes” (łac. do źródeł), która nawiązuje do Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II i mówi o konieczności opierania się na tradycji oraz korzeniach  człowieczeństwa w kontekście wędrówki ku źródłom wiary, służby i patriotyzmu.