Komendantka:
hm. Joanna Pyka HR

HISTORIA

Górnośląska Chorągiew Harcerek zrzesza zuchy, harcerki i wędrowniczki z terenu dwóch województw – śląskiego i opolskiego. Wraz z Górnośląską Chorągwią Harcerzy oraz Chorągwią Harcerzy Ziemi Opolskiej wchodzi w skład Okręgu Górnośląskiego. W roku 2006 przyjęła nazwę „Ad fontes” (łac. do źródeł), która nawiązuje do Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II i mówi o konieczności opierania się na tradycji oraz korzeniach człowieczeństwa w kontekście wędrówki ku źródłom wiary, służby i patriotyzmu.

DANE KONTAKTOWE

Funkcja Osoba Kontakt
Górnośląska Chorągiew Harcerek  gornoslaska.harcerek@zhr.pl
Komendantka hm. Joanna Pyka HR gornoslaska.komendantka@zhr.pl
Wicekomendantka hm. Agata Mrall-Markowicz HR
Wicekomendantka hm. Hanna Rozwadowska-Nycz HR
Przewodnicząca Komisji Instruktorskiej hm. Agata Mrall-Markowicz HR gornoslaska.ki@zhr.pl
Szefowa Górnośląskiej Szkoły Instruktorek  hm. Hanna Rozwadowska-Nycz HR gornoslaska.si@zhr.pl
Przewodnicząca Kapituły HR phm. Monika Rewienko HR gornoslaska.hr@zhr.pl