XXXIV Pielgrzymka ZHR na Jasną Górę

Kategorie Organizacja

XXXIV Pielgrzymka ZHR na Jasną Górę – 9-11 IX 2016

Zgodnie z tradycją w drugi weekend września, czyli od 9 do 11 września 2016 roku odbędzie się XXXIV Pielgrzymka ZHR na Jasną Górę. Hasło tegorocznej pielgrzymki bezpośrednio związane jest z 1050 rocznicą chrztu Polski i brzmi: „Gaude Mater Polonia – Raduj się, matko Polsko”. Wśród pielgrzymkowych wydarzenia zaplanowaliśmy Drogę Światła w piątkowy, późny wieczór, sobotnie warsztaty muzyczne i piosenkarskie, chóralne, teatralne i pantomimiczne, filmowe i plastyczne, grę miejską z sylwetkami polskich świętych, panele dyskusyjne dotyczące wychowania religijnego w naszej organizacji oraz promocji naszej działalności harcerskiej przy wykorzystaniu mediów – tradycyjnych i tzw. nowych czyli internetowych, czas na zwiedzanie zabytków Jasnej Góry, prezentacje i występy. Najważniejsza jest jednak część duchowa – zapraszamy na nocne czuwania: w piątek do Kaplicy Cudownego Obrazu, a w sobotę do Bazyliki (każdy, kto brał udział w tym czuwaniu w zeszłym roku, wie dokładnie jaka tam panuje atmosfera…). W niedzielę, na zakończenie naszego spotkania wspólna uroczysta Msza Św. przed Szczytem Jasnogórskim razem z uczestnikami XLV Pielgrzymki Kombatantów Armii Krajowej.

Wszystkie informacje organizacyjne oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej pielgrzymki www.jasnagora.zhr.pl a wszystkie aktualności na pielgrzymkowym FB – www.facebook.com/pielgrzymkazhr/

Czuwaj! Do zobaczenia na Jasnej Górze!
Organizatorzy XXXIV Pielgrzymki ZHR na Jasną Górę

 Pielgrzymka ZHR 2016