Konferencja Organizacji Harcerek „Gościniec” w Małopolsce

W dniach 24-26.11.2017 Małopolska Chorągiew Harcerek gościła 215 instruktorek na Konferencji Organizacji
Harcerek 2017 "Gościniec". Miejscem spotkania był Zakrzów leżący u podnóża góry Chełm.
Przez trzy dni uczestniczki konferencji miały możliwość wymiany doświadczeń, zdobycia nowej wiedzy,
zainspirowania się. Rozpoczęłyśmy od wycieczek w piątkowy wieczór, których tematyka obejmowała różne
obszary związane z poznaniem Krakowa. W sobotę głównym elementem programu były bloki zajęciowe z
różnych dziedzin i technik harcerskich, rozwijających w każdym zakresie – począwszy od garncarstwa i haftu
poprzez obozy wędrowniczek, sprawności, służbę, kończąc na wycieczkach krajoznawczych.

 

 

 

 

Wieczorem odbyły się inspirujące kominki o tematyce podróży, służby, historii, a także wykorzystania metody
harcerskiej w życiu codziennym, po czym spotkałyśmy się wszystkie jeszcze na chwilę przy wspólnym ogniu.

Niedzielę rozpoczęłyśmy od dyskusji na dość trudne, lecz ważne tematy, m.in. rozmawiałyśmy o
odpowiedzialności obywatelskiej, motywowaniu siebie i innych, a także na temat wiary. Po głębokich wymianach
zdań podczas open space wzięłyśmy udział w Mszy świętej. Apel był punktem kończącym nasze spotkanie.

Instruktorki w pełni wykorzystały czas w Zakrzowie. W kawiarence nawiązały się nowe znajomości, podczas
wędrówek z ośrodka na jadalnię wiele można było dowiedzieć się o sobie nawzajem, zaczerpnęłyśmy z wiedzy
innych instruktorek podczas zajęć, zainspirowałyśmy się do zmian i pracy. Mamy nadzieję, że dla wszystkich ten
czas był owocny i nakłaniający do refleksji.

Do zobaczenia za rok na następnej konferencji!

Author: GKHek

Share This Post On
Share This