Skry Niepodległości, czyli jak uczcimy 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

Druhny!

W dniu 11 listopada 2018 r. będziemy świętować 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Żeby się dobrze przygotować do tego ważnego wydarzenia, proponujemy Tobie i Twojej drużynie/gromadzie włączenie się do programu Skry Niepodległości i wykonanie poniższych zadań.

Jako Organizacja Harcerek w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez niepodległości stworzymy wspólnie,  tj. zuchenki, harcerki, wędrowniczki, harcerki starsze i instruktorki,
ATLAS NIEPODLEGŁOŚCI, na który składać się będą:

– mapa etnograficzna „100 powodów, dla których zuchenka kocha Polskę”,

– mapa „100-lecie odzyskania Niepodległości oczami harcerki ZHR”,

– mapa turystyczna „biało-czerwony szlak wędrowniczy Niepodległości”,

– instruktorska „Myśli-mapa dla Niepodległej”.

W ramach poszukiwań historycznych wykorzystamy metodę harcerską. Przygotowując materiały, trwałe ślady, będziemy chciały, aby nasze pomysły mogły służyć innym. Chcemy pokazać, jak bogate są formy pracy harcerskiej oraz że wychowanie to rozwój młodego człowieka przez działanie.

Program Skry Niepodległości ma następujące cele:

  • uczczenie odzyskania przez Polskę niepodległości,
  • poznanie historii dochodzenia do Niepodległości w kontekście społecznym,
  • poznanie małych ojczyzn – mojego lokalnego środowiska, jego historii, tradycji, kultury, a także Polski – poznanie kultury, tożsamości, Polski w wymiarze bogactwa geograficznego i etnograficznego,
  • wyjście na zewnątrz do społeczeństwa – służba dla innych,
  • pokazanie współczesnego patriotyzmu.

Author: GKHek

Share This Post On
Share This