„Wędrują ludzie z plecakiem uśmiechów”

zbiorka 4Lubelska Chorągiew Harcerek. Aby objechać wszystkie miasta i miejscowości, w których działają nasze jednostki trzeba mieć 10 godzin (nie zatrzymując się w żadnej z nich) i przejechać 650 kilometrów (bliżej jest z Lublina nad morze). Tych miast i miejscowości jest do odwiedzenia 18. Nie lada wyzwanie!

 

 

 

 

 

Takim wyzwaniem jest też dla nas coroczna zbiórka kategoryzacyjna, na której spotykamy się całą chorągwią, aby podsumować miniony rok oraz rozpocząć nowy. Tradycją jest, że co roku zbiórka ta odbywa się w innej miejscowości – w tej, w której niedawno powstała nowa jednostka. Tym sposobem w ostatnich latach odwiedziłyśmy Zamość, Żabiankę, Rudnik Szlachecki a w tym roku Włodawę (warto dodać, że nie nadążamy odwiedzać wszystkich – zbiórki kategoryzacyjne musiałyby być chyba 2 razy do roku).

zbiorka kategoryzacyjna

Plusów jest wiele – wyróżnienie dla danej jednostki, ogromna mobilizacja, by przyjąć na ten jeden dzień 200-300 harcerek, a dla zuchenek i harcerek jest to żywa lekcja geografii. To wszystko jest warte wczesnej pobudki oraz przemierzania dziesiątek, a czasem setek kilometrów, w autokarze czy pociągu, aby dotrzeć na to wyjątkowe spotkanie. Kiedy stajemy razem na apelu, kiedy ustawiamy się do zdjęcia – moc jest niemalże namacalna.

zbiorka kategoryzacyjna 3

W tym roku, 20 września, 298 zuchenek, harcerek, wędrowniczek i instruktorek Lubelskiej Chorągwi Harcerek spotkało się w mieście „trzech kultur”- Włodawie. Zbiórka kategoryzacyjna rozpoczęła się Mszą Świętą. Następnie odbyła się gra miejska, w czasie której uczestniczki wcieliły się w przybyszy, którzy chcieliby osiedlić się we Włodawie i otrzymać jej obywatelstwo. W tym celu harcerki musiały wykonać zadania pozwalające im wypełnić formularz meldunkowy.

zbiorka kategoruzacyjna5

 

zbiorka kategoryzacyjna2

Gra była okazją nie tylko do poznania miasta i jego wielokulturowości, ale również do integracji między drużynami. Na apelu kończącym zostały przyznane miana kategoryzacyjne dla poszczególnych pionów. Wybrano również drużynę zbiórki kategoryzacyjnej, którą została 1 Międzyrzecka Drużyna Harcerek „Watra” im. hm. Józefy Kantor oraz gromadę –  6 Lubelską Gromadę Zuchową „Strażniczki Źródlanej Toni”.

 

phm. Joanna Sabiniarz HR – komendantka Poleskiego Związku Drużyn „Turmalin”

hm. Justyna Kańczugowska HR – wicekomendantka chorągwi

Author: GKHek

Share This Post On
Share This