Powołanie Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Harcerek „Sól Ziemi”

logo_ohek4Wytrwała praca i cierpliwość przynosi owoce. Dzięki służbie kilku pokoleń instruktorek, które zasiały ziarno lata temu, dziś powstaje nowa chorągiew harcerek. Pamiętajcie, że zawdzięczacie wiele swoim korzeniom, to z nich wyrosłyście, to one nadały Wam obecny kształt. Dbajcie o Waszą historię, tradycję, pamiętajcie o tych, które z Wami tworzyły chorągiew. Dziś Organizacja Harcerek świętuje, mając Was w szeregach swych chorągwi. Obrałyście sobie sól za godło, za przewodnika, jako kierunek Waszych dążeń. Chcecie być solą dla ziemi. To trudne zadanie – żyć tak, by życie miało wyraźny smak, by nie być kimkolwiek, ale być prawdziwą sobą. Niech siła tworzonej przez Was dziś chorągwi da Wam siłę nadawania wyraźnego smaku Waszemu życiu. Bądźcie solą Organizacji Harcerek.

Każdej instruktorce nowo powstałej chorągwi polecam szczególną dbałość
o powierzone Wam zuchenki, harcerki i wędrowniczki oraz o siebie nawzajem, by metoda harcerska służyła stale Waszemu rozwojowi. Niech Wasza służba instruktorska
i harcerska będzie odpowiedzią na potrzeby Kujaw, a jej pełnienie Waszą chlubą. Dbajcie o dobre imię Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi Harcerek „Sól ziemi”!

Fragmenty RLs1/2013 Naczelniczki Harcerek z dnia 31 sierpnia 2013 

Share This Post On
Share This