Wielka radość w Organizacji: mamy dwie nowe harcmistrzynie z Namiestnictwa Północno-Wschodniego !!!

Z ogromną radością i uroczyście ogłaszam,

iż dziś 22 lutego 2012 roku

mianowałam

dwie harcmistrzynie z Namiestnictwa Północno-Wschodniego – druhny:

Emilię Madras

i Agnieszkę Gasparską.

 

Druhna hm. Emilia Madras HR (z d. Panasiewicz) harcerską przygodę i służbę rozpoczęła w roku 1998 w 4 Suwalskiej Drużynie Harcerek „ASTRA”. Po roku wstąpiła do 7   Suwalskiej Drużyny Wędrowniczek „Zośka”, w której pełniła funkcje od zastępowej do drużynowej. W 2003 roku zostaje instruktorką i jeszcze chętniej podejmuje nowe wyzwania: jest członkiem Zarządu Okręgu, członkinią zespołu metodycznego OH-ek, wicehufcową i w końcu od 11 stycznia 2006 roku pełni funkcję Namiestniczki Naczelniczki Namiestnictwa Północno-Wschodniego.

Druhna hm. Agnieszka Gasparska HR  (z d. Krzesicka) wstąpiła do   4 Suwalskiej Drużyny Harcerek „Astra” w roku 2000, w której pełniła funkcję zastępowej. W 2003 roku rozpoczęła swoją przygodę wędrowniczą w 7 Suwalskiej Drużynie Wędrowniczek „Zośka”,  pełniła funkcję przybocznej, potem drużynowej. W roku 2005 została instruktorką. W 2007 roku wyjechała na studia do Warszawy, ale nadal w miarę możliwości pracowała dla swojego macierzystego  środowiska. Reprezentowała środowisko północno-wschodnie jako członkini Zarządu Okręgu Mazowieckiego. Obecnie jest Szefową Zespołu Kształcenia Namiestnictwa. 

Harcerskie drogi obu Druhen są bogate w różnorodne doświadczenia charakterystyczne dla małego środowiska. To przede wszystkim służba na kilku funkcjach jednocześnie, w różnych obszarach i na różnych poziomach organizacyjnych.

Przebieg i jakość Ich służby instruktorskiej potwierdza niezawodność i wytrwałość w dążeniu do celu.


 Naczelniczka Harcerek

Share This Post On
Share This